Toimitusehdot

1 YLEISET TIEDOT

1.1 Näitä Myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Paikallisen puolesta -palvelusta ostamiisi Lahjakortteihin.

1.2 Paikallisen Puolesta -palvelulla tarkoitetaan Cooking Up Oy:n tarjoamaa palvelua. Cooking Up Oy on Suomessa patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin merkitty yritys, jonka kotipaikka on Limingankatu 30 A 71, 90120 Oulu, Suomi. Cooking Up Oy:n Y-tunnus on 3009119-3 ja alv-numero FI30091193.

1.3 Lahjakortti tarkoittaa sähköisessä muodossa olevaa välinettä, joka oikeuttaa Lahjakortin haltijan (”Lahjakortin haltija”) saamaan Kauppiaalta tietyn ajanjakson kuluessa (”Lunastusaika”) lahjakortin osoittaman summa arvoisen hyvityksen ostoksestaan.

1.4 Kauppiaan tarjous tarkoittaa tavaroita ja/tai palveluja, jotka Kauppias lähettää tai toimittaa Lahjakortin haltijalle Paikallisen Puolesta -palvelussa ja Lahjakortissa annettujen tietojen mukaisesti.

1.5 Kauppias on Paikallisen Puolesta -palvelusta riippumaton kolmas henkilö, joka myy, lähettää ja/tai toimittaa Kauppiaan tarjouksen. Paikallisen Puolesta -palvelu ei myy, lähetä ja/tai toimita Kauppiaan tarjousta. Se myy ja toimittaa ainoastaan Lahjakortin.

1.6 Nämä Myynti- ja toimitusehdot on päivitetty viimeksi 24.3.2020 (versio 1a). Paikallisen Puolesta -palvelu varaa oikeuden muuttaa näitä Myynti- ja toimitusehtoja yksipuolisesti koska tahansa. Kaikki Myynti- ja toimitusehtoihin tehdyt muutokset julkaistaan verkossa. Sinua sitovat ainoastaan Lahjakortin ostoaikana voimassa olleet Myynti- ja toimitusehdot

2 LAHJAKORTIN OSTO

2.1 Napsauttamalla painiketta ”Vahvista tilaus” Lahjakortin ostotilaus lähetetään Paikallisen Puolesta -palvelulle. Lahjakortti on kuitenkin ostettu vasta, kun saat sen tilausta koskevan vahvistussähköpostin Paikallisen Puolesta -palvelusta. Paikallisen Puolesta -palvelu varaa oikeuden hylätä ostotarjouksesi. Lisäksi Paikallisen Puolesta -palvelun lähettämästä tilausvahvistuksesta huolimatta sopimus voidaan peruuttaa koska tahansa, jos Paikallisen Puolesta -palvelulla on perusteltua syytä uskoa, että olet toiminut tai saatat toimia petollisesti Paikallisen Puolesta -palvelua, Paikallisen Puolesta -palveluun liittyvää kolmatta henkilöä tai Kauppiasta kohtaan.

2.2 Kauppias saattaa soveltaa omia ehtojaan Kauppiaan tarjouksen myyntiin, lähetykseen ja/tai toimitukseen.

3 LAHJAKORTIN LUNASTUS

3.1 Jos muualla ei ole toisin määrätty:
(a) Lahjakortti voidaan lunastaa vain kerran;
(b) Lahjakortti voidaan lunastaa vain Kauppiaalta, ei Paikallisen Puolesta -palvelulta;
(c) Lahjakorttiin liitettyjä lunastusohjeita on noudatettava, kun Lahjakortti lunastetaan Kauppiaalta.

3.2 Kaikki Paikallisen Puolesta -palvelun myymät Lahjakortit voidaan lunastaa vain Kauppiaalta.

3.3 Lahjakortti lunastetaan esittämällä se Kauppiaalle Lunastusajan kuluessa. Jos Lahjakorttia ei lunasteta Lunastusajan kuluessa, se raukeaa automaattisesti. Lahjakorttia ei voida enää lunastaa, eikä oikeutta hyvitykseen tai korvaukseen ole.

3.4 Jos ei muuta ole nimenomaisesti mainittu, Lahjakortti ei oikeuta Lahjakortin haltijaa saamaan Kauppiaan tarjousta tiettynä ajankohtana. Suosittelemme ehdottomasti ottamaan yhteyttä Kauppiaaseen ajoissa. Näin voit parhaiten varmistaa sinulle sopivan Kauppiaan tarjouksen lähetys- ja/tai toimitusajan. Paikallisen Puolesta -palvelu ei voi vaikuttaa Kauppiaan tarjouksen lähettämiseen ja/tai toimittamiseen.

3.5 Jos lunastat Lahjakortilla tavaroita ja/tai palveluja, jotka eivät kuulu Kauppiaan tarjoukseen, sinulla ei ole oikeutta krediittiin, rahanpalautukseen tai uuteen Lahjakorttiin Kauppiaan tarjouksen arvon ja Kauppiaan lähettämien ja/tai toimittamien tavaroiden ja/tai palvelujen todellisen arvon eron perusteella.

3.6 Lahjakortit voidaan lunastaa vain kokonaisuudessaan. Niitä ei voida lunastaa osittain tai jaksottain. Jos jostain syystä lunastat Lahjakortin Kauppiaalta alemmalla arvolla kuin Kauppiaan tarjouksen alkuperäinen (ei-alennettu) arvo on, sinulla ei ole oikeutta krediittiin, rahanpalautukseen tai uuteen Lahjakorttiin alkuperäisen (ei-alennetun) arvon ja lunastetun arvon eron perusteella.

3.7 Paikallisen Puolesta -palvelu saattaa veloittaa Kauppiaan puolesta varausmaksuja tai muita Lahjakortin ostoon ja/tai lunastukseen liittyviä kuluja. Sinulle ilmoitetaan kaikki tällaiset maksut tai kulut (jos on) ennen Lahjakortin ostoa.

3.8 Mikäli Kauppias ei voi lähettää ja/tai toimittaa kuvattua kauppiaan tarjousta ylivoimaisesta esteestä johtuen, Paikallisen Puolesta -palvelu ilmoittaa siitä sinulle sähköpostilla mahdollisimman pikaisesti. Kauppias tarjoaa sinulle joko uuden Lahjakortin vastaavilla eduilla (jos saatavana) tai hyvityksen Lahjakortin ostohinnasta.

4 LAHJAKORTIN KÄYTTÖ

4.1 Ostettua Lahjakorttia saa käyttää vain ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen tarkoitukseen (voit myös lahjoittaa Lahjakortin toiselle henkilölle tämän ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön).

4.2 Vastaat yksin Lahjakortista. Paikallisen Puolesta -palvelu tai Kauppias ei vastaa kadonneista tai varastetuista Lahjakorteista tai Lahjakorttien viitenumeroiden tai turvakoodien palauttamisesta.

4.3 Sitoudut siihen, ettet anna vääriä tietoja, kuten väärät nimet, väärät osoitteet ja/tai yhteys- tai maksutiedot; tai ryhdy mihinkään laittomiin toimiin Lahjakortin ostoon tai käyttöön liittyen, etkä salli toisen henkilön toimia tällä tavoin.

4.4 Yritys lunastaa Lahjakortti näiden Myyntiehtojen vastaisesti saattaa johtaa Lahjakortin mitätöimiseen Paikallisen Puolesta -palvelun harkinnan mukaan.

4.5 Lahjakortin jäljentäminen on kielletty.

4.6 Kaupankäynti Lahjakortilla on kielletty.

5 PERUUTUS (JA POIKKEUKSET), HYVITYKSET JA ONGELMAT

5.1 Sinulla on laillinen oikeus peruuttaa Lahjakortin osto 14 kalenteripäivän kuluessa vahvistussähköpostin saamisesta (”Lahjakortin peruutusaika”). Lahjakortin lunastus sen peruutusajan kuluessa tarkoittaa kuitenkin nimenomaista pyyntöä palvelujen toimittamiseksi ja sen hyväksymistä, että Lahjakortin peruutusoikeus menetetään. Koska Paikallisen Puolesta -palvelu ei vastaa Kauppiaan tarjouksen lähettämisestä tai toimittamisesta, sinulla ei ole oikeutta hyvitykseen (kokonaan tai osittain), kun Lahjakortti on lunastettu.

5.2 Voit peruuttaa Lahjakortin oston seuraavilla tavoilla:

5.2.1 ota yhteyttä suoraan Kauppiaaseen

5.2.2 ota yhteyttä Paikallisen Puolesta -palveluun osoitteessa asiakaspalvelu@paikallisenpuolesta.fi

5.3 Jos peruutat Lahjakortin oston tämän kohdan 5 mukaisesti, Kauppias hyvittää sinulle kaikki ostostasi suoritetut maksut 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olet ilmoittanut peruutuksesta Kauppiaalle. Paikallisen Puolesta -palvelu ei ole vastuussa varojen palauttamisesta sinulle.

5.4 Mikäli et ole voinut lunastaa Lahjakorttia Kauppiaalta Lunastusajan päättymiseen mennessä muusta kuin sinusta johtuvasta syystä, sinulla ei ole oikeutta hyvitykseen.

5.5 Jos olet lunastanut Lahjakortin mutta Kauppias ei ole toimittanut tarjousta asianmukaisesti tai haluat esittää reklamaation toimitetusta Kauppiaan tarjouksesta, sinun pitää esittää vaatimuksesi suoraan Kauppiaalle. Tämä johtuu siitä, että Kauppias (ei Paikallisen Puolesta -palvelu) vastaa Kauppiaan tarjouksen lähettämisestä ja/tai toimittamisesta. Paikallisen Puolesta -palvelu ainoastaan myy ja toimittaa Lahjakortin. Jos et kuitenkaan pääse sopimukseen Kauppiaan kanssa reklamaatiosi ratkaisemisesta, Paikallisen Puolesta -palvelu voi pyynnöstäsi auttaa sinun ja Kauppiaan välisen ongelman ratkaisemisessa.

5.6 Mikäli et ennalta ilmoita muuta Kauppiaalle, rahamääräiset hyvitykset maksetaan alkuperäisen maksutapasi kautta. Jos alkuperäinen maksutapasi on peruutettu, vanhentunut tai muuten muuttunut, ilmoita siitä välittömästi asiakaspalveluun asiakaspalvelu@paikallisenpuolesta.fi . Mikäli et toimi näin ja hyvitys maksetaan alkuperäistä maksutapaasi käyttäen, saatat joutua ottamaan yhteyttä pankkiisi tai maksupalvelujen tarjoajaan hyvityksen saamiseksi. Kauppias suorittaa hyvityksen vain kerran.

5.7 Voit hylätä hyvityksen 30 päivän kuluessa sen saamisesta. Jos et hylkää hyvitystä näiden 30 päivän kuluessa, hyvitys katsotaan täydeksi ja lopulliseksi korvaukseksi vaatimuksillesi, joita sinulla saattaa olla Kauppiasta kohtaan kyseisen Lahjakortin perusteella tai siihen liittyen.

6 VASTUU KAUPPIAAN TARJOUKSESTA

6.1 Kauppias (ei Paikallisen Puolesta -palvelu) on:

6.1.1 Kauppiaan tarjouksen myyjä, lähettäjä ja/tai toimittaja;

6.1.2 sopimussuhteeseen Lahjakortin haltijan kanssa tuleva osapuoli, kun Lahjakortti lunastetaan; ja

6.1.3 yksin vastuussa Lahjakortin haltijalle Kauppiaan tarjouksen toimittamisesta sekä Kauppiaan tarjouksesta itsestään.

7 PAIKALLISEN PUOLESTA -PALVELUN PALVELUSTANDARDIT JA VASTUU

7.1 Paikallisen Puolesta -palvelu lupaa, että:

7.1.1 se täyttää näiden Myyntiehtojen mukaiset velvollisuudet asianmukaisella huolellisuudella ja taidolla;

7.1.2 Lahjakorttien laatu on hyvä ja ne soveltuvat tarkoitukseensa, sekä

7.1.3 se noudattaa oikeudenmukaisuuden ja ammattimaisen huolellisuuden vaatimuksia kaikissa toimissaan.

7.2 Paikallisen puolesta vastaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista. Paikallisen Puolesta ei kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista.

7.3 Paikallisen Puolesta -palvelu ei takaa Kauppiaan tarjouksen täydellisyyttä, soveltuvuutta tarkoitukseensa tai laillisuutta. Paikallisen Puolesta -palvelu ei vastaa Kauppiaan tarjouksen laadusta, turvallisuudesta, käytettävyydestä tai muista vastaavista seikoista.

7.4 Paikallisen Puolesta -palvelu ei vastaa näiden Myyntiehtojen mukaisten velvollisuuksien rikkomisesta, jos velvollisuuksia ei ole voitu täyttää syystä, johon Paikallisen Puolesta -palvelu ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa. Tällaisia voivat olla esim. työtaistelutoimenpiteet tai kansallinen poikkeustila.

7.5 Lukuun ottamatta kohdan 7.2 mukaista rajoittamatonta vastuuta Paikallisen Puolesta -palvelun enimmäisvastuu sinua kohtaan ei missään tapauksessa ole yli 200 % Lahjakortin ostohinnasta.

7.6 Paikallisen puolesta palvelu on tarkoitettu Suomen markkinoille ja siihen sovelletaan Suomen lakia.

8 PAIKALLISEN PUOLESTA -PALVELUN SIVUSTO

8.1 Paikallisen Puolesta -palvelun sivusto (”Sivusto”) tarkoittaa verkkosivua, mobiilisovelluksia, sähköistä viestintää tai sähköisiä palveluja tai paikkaa, jossa voit ostaa Lahjakortin Paikallisen Puolesta -palvelulta. Lisätietoja näihin Myyntiehtoihin kuuluvista Sivuston käyttöehdoista on täällä.

9 MUUT EHDOT

9.1 Jos rikot näitä Myyntiehtoja eikä Paikallisen Puolesta -palvelu ryhdy sen johdosta toimiin, se ei tarkoita Paikallisen Puolesta -palvelun luopumista oikeuksistaan ja hyvitysvaatimuksistaan Myyntiehtojen rikkomisen johdosta. Paikallisen Puolesta -palvelu voi silti ryhtyä toimiin, käyttää oikeuksiaan tai vaatia hyvitystä tässä tai muussa näiden Myyntiehtojen rikkomistapauksessa.

9.2 Jos Myyntiehdoissa ei ole toisin määrätty, ilmoitukset toiselle osapuolelle annetaan kirjallisina ja toimitetaan sähköpostilla (ei koske oikeudenkäyntitarkoituksessa toimitettavaa ilmoitusta) tai maksettuna postilähetyksenä. Paikallisen Puolesta -palvelu lähettää kaikki ilmoitukset sinulle sähköpostiosoitteeseen, jonka olet antanut Paikallisen Puolesta -palvelusta ostoksia tehdessäsi. Voit lähettää kaikki ilmoitukset Paikallisen Puolesta -palvelulle toimipaikkamme osoitteeseen, joka on ilmoitettu kohdassa 1.2.

9.3 Mikäli jokin Myyntiehtojen kohta olisi mitätön tai täytäntööpanokelvoton, se ei vaikuta Myyntiehtojen muiden osien pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mitätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto korvataan pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella ehdolla, joka parhaiten vastaa taloudellista vaikutusta, johon mitättömällä tai täytäntööpanokelvottomalla ehdolla pyrittiin.

9.4 Myyntiehtojen soveltamiseen ja tulkintaan käytetään Suomen lakeja lain periaatteiden konflikteista tai valinnasta huolimatta. Kaikki riidat ratkaistaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

10 OIKEUSSUOJAKEINOT

10.1 Voit saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

10.2 PaikallisenPuolesta -palvelu ja sinä voit nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen toisiaan vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

10.3 Jos sinulla kannetta nostettaessa ei ole enää kotipaikka tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, voidaan kanne nostaa sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla oli kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sopimuksen syntyessä.

10.4 Jos sinulla ei ollut sopimuksen syntyessä kotipaikkaa tai vakituista asuinpaikkaa Suomessa, kanne nostetaan sen Euroopan Unionin jäsenvaltiossa olevan paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

10.5 Jos sinulla ei ole asuinpaikkaa Euroopan Unionissa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa

11 MAKSUTAVAT

11.1 Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Checkout Maksupalvelu (Checkout Finland Oy, y-tunnus 2196606-6), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Checkout Maksupalvelun verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Checkout Finland Oy. Maksupalvelu välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

11.2 Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

12 CHECKOUT MAKSUPALVELU

12.1 Checkout Maksupalvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: OP, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, OmaSP, POP Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Aktia ja S-Pankki.

Checkout Maksupalvelun yhteystiedot:
Checkout Finland Oy (Y-tunnus 2196606-6)
Sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi
Puhelin: 0800 552 010
Postiosoite: Hämeenkatu 6 B, 33100 Tampere